HOME / TIN TỨC (page 2)

TIN TỨC

LỊCH KHAI THÁNG 06/2018

LỊCH KHẢI GIẢNG CÁC LỚP HỌC THÁNG 6/2018 TT CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN 1  Nghiệp Vụ Lễ Tân Nghiệp Vụ Lưu Trú Dịch Vụ Nhà Hàng Quản Trị Khách Sạn 09/06 11/06 2.800.000 Tối 3,5 thứ 7 2 Lớp Pha Phế 09/06 4.500.000 thứ 7 3 …

Xem tiếp

Luật Du lịch – những thay đổi thiết thực!

Luật Du lịch (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Tôi không dám lạm bàn về những lĩnh vực khác nhưng riêng về mảng Hướng dẫn viên (HDV) thì Luật Du lịch (sửa đổi) là ngoài mong đợi. Nếu giáo viên là rường cột của ngành Giáo dục thì …

Xem tiếp