HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN / NGHIỆP VỤ KHÁC / Bồi Dưỡng Chứng Chỉ Tư Vấn Du Học

Bồi Dưỡng Chứng Chỉ Tư Vấn Du Học

 KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC TẠI TPHCM 

Hiên nay xã hội ngày càng phát triển thì việc quốc tế hóa giáo dục theo đó mà tăng cao. Vì thế theo chủ trương của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm nhiêm vụ tư vấn du học, căn cứ vào Thông tư số 29/2013/TT-BGDDT ngày 25/7/2013 để đào tạo, bồi dưỡng và cấp nhanh chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học cho các cá nhân tổ chưc có nhu cầu.

* ĐÔI TƯƠNG HỌC NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Người Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn du học có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chưc để thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học phải tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học vì chứng chỉ này là một trong những điều kiện cần và đủ

* THỜI GIAN HỌC: 15 ngày 

* HỌC PHÍ: 2,500,000đ/học viên

 

* NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
I. Nội dung học bắt buộc: 225 tiết, bao gồm 63 tiết tập học tập trung và 162 tiết tự học.
Chuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục
1. Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục
2. Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học
3. Hội thảo 1
4. Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1
Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới
1. Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam
2. Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới
3. Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài
4. Một số vấn đề về công nhận văn bằng của tiếng Việt Nam và nước ngoài
5. Hội thảo 2
6. Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2
Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học
1. Kỹ năng tư vấn du học
2. Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học
3. Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh
4. Hội thảo 3
II. Nội dung học tự chọn(chọn 2 trong 4 nội dung): 40 tiết, bao gồm 10 tiết học tậptrung và 30 tiết tự học.
1. Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế
2. Phát triển giáo dục quốc tế
3. Hồ sơ tài chính và thị thực du học
4. Giải quyết tranh chấp
5. 4Kiểm tra kết thúc chuyên đề 3
* THI KẾT THÚC KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

* HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:
1/ Chứng minh thư photo công chứng
2/ Bằng tốt nghiệp cao nhất photo công công chứng
3/ 04 ảnh 3×4
4/ Đơn đăng ký dự thi theo mẫu
Liên hệ đăng ký học
Ms Hương  – 0938 601 983
Email :huongnt.hcm@giaoducvietnam.edu.vn

 

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *