/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code")); /widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
HOME / TIN TỨC / TIN DU LỊCH (page 2)

TIN DU LỊCH

Luật Du lịch – những thay đổi thiết thực!

Luật Du lịch (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Tôi không dám lạm bàn về những lĩnh vực khác nhưng riêng về mảng Hướng dẫn viên (HDV) thì Luật Du lịch (sửa đổi) là ngoài mong đợi. Nếu giáo viên là rường cột của ngành Giáo dục thì …

Xem tiếp