HOME / TIN TỨC / TIN DU LỊCH / Ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế theo luật DL 2018

Ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế theo luật DL 2018

ĐĂNG KÝ ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA THEO QĐ 92/QĐ-TCDL 

Ngày 12/3/2018, Tổng cục Du lịch đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-TCDL quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Khoa du lịch Trường cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội tổ chức ôn thi lấy chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa trên toàn quốc tại các thành phố lớn: Hà Nội – Quảng Ninh – Huế – Đà Nẵng – Nha trang – TP HCM – Cần Thơ(có lớp ôn thi ở tỉnh).

Chương trình ôn thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch sát thực tế quy định của Tổng cục du lịch. Có                                                                     tiến hành thi thử theo mẫu bài thi của Tổng cục du lịch.

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ

 1. Cấu trúc đề thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Đề thi gồm hai phần lý thuyết (gồm bài trắc nghiệm và bài tự luận) và thực hành (bài thực hành)

2. Thời gian thi

Phần lý thuyết: 150 phút

 • Bài trắc nghiệm 75 phút
 • Bài tự luận 75 phút

Phần thực hành 20 phút trong đó 5 phút chuẩn bị 10 phút thuyết trình và 5 phút trả lời câu hỏi

3. Nội dung thi phần lý thuyết

a). Bài trắc nghiệm gồm 60 Câu Hỏi

Tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 24 câu hỏi về 04 chủ đề trong nhóm kiến thức cơ sở ngành (mỗi chủ đề 6 câu hỏi).

Tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 36 câu hỏi 06 chủ đề trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ (mỗi chủ đề 6 câu hỏi).

Bài tự luận bao gồm ít nhất hai câu hỏi (mỗi câu hỏi có thể có một hoặc nhiều ý) là tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 2 nội dung trong tổng số 6 chủ đề kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ (mỗi chủ đề 01 câu hỏi).

Thực hành gồm 2 nội dung:

Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: giới thiệu về di sản thiên nhiên; di sản văn hóa; khu du lịch; điểm du lịch hoặc chủ đề chuyên biệt khác (về văn hóa tôn giáo tự nhiên)…

Trả lời câu hỏi tình huống: Giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình hướng dẫn khách du lịch.

Điểm thi

Điểm tối đa cho phần lý thuyết là 100 điểm trong đó điểm tối đa cho bài trắc nghiệm là 60 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm) và điểm tối đa cho bài tự luận là 40 điểm phần trả lời trong (phần trả lời mỗi câu hỏi được tối đa 20 điểm).

Điểm tối đa cho phần thi thực hành là 100 điểm trong đó điểm tối đa cho nội dung thực hành nghiệp vụ hướng dẫn là 70 điểm và điểm tối đa cho nội dung trả lời câu hỏi tình huống là 30 điểm.

Đánh giá cấp chứng chỉ

Thí sinh được đánh giá đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa nếu điểm thi của phần lý thuyết và phần thực hành đều đạt từ 50 điểm trở lên.

III: NGÂN HÀNG ĐỀ THI:

 1. Trắc nghiệm:
 • phần cơ sở ngành
 • 100 câu hỏi về địa lý Việt Nam + 100 câu lịch sử việt Nam + 100 câu hỏi về văn hóa Việt Nam + 50 câu luật du lịch.

Kiến thức nghiệp vụ:

 • 50 câu hỏi tổng quan du lịch + 100 câu hỏi về tuyến điểm du lịch +50 câu hỏi tâm lý + 50 câu giao tiếp + 100 nghiệp vụ hướng dẫn + 50 câu y tế du lịch

2. Tự Luận.

 • 100 câu hỏi về địa lý Việt Nam + 100 câu lịch sử việt Nam + 100 câu hỏi về văn hóa Việt Nam + 50 câu luật du lịch.

Kiến thức nghiệp vụ:

 • 50 câu hỏi tổng quan du lịch + 100 câu hỏi về tuyến điểm du lịch +50 câu hỏi tâm lý + 50 câu giao tiếp + 100 nghiệp vụ hướng dẫn + 50 câu y tế du lịch.

3. Thực Hành:

 • Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa: gồm 100 câu hỏi
 • Câu hỏi tình huống: gồm 100 câu

Phầm 2: CẤU TRÚC VÀ DUNG LƯỢNG ĐỀ THI NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ.

 1. Cấu trúc đề thi.

Đề thi gồm hai phần lý thuyết (gồm bài trắc nghiệm và bài tự luận) và thực hành (bài thực hành)

2. Thời gian thi

Phần lý thuyết: 150 phút

 • Bài trắc nghiệm 75 phút
 • Bài tự luận 75 phút

Phần thực hành 20 phút trong đó 5 phút chuẩn bị 10 phút thuyết trình và 5 phút trả lời câu hỏi

3. Nội dung thi phần lý thuyết

a). Bài trắc nghiệm gồm 60 Câu Hỏi

Tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 24 câu hỏi về 04 chủ đề trong nhóm kiến thức cơ sở ngành (mỗi chủ đề 6 câu hỏi).

Tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 36 câu hỏi 06 chủ đề trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ (mỗi chủ đề 6 câu hỏi).

Bài tự luận bao gồm ít nhất hai câu hỏi (mỗi câu hỏi có thể có một hoặc nhiều ý) là tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 2 nội dung trong tổng số 6 chủ đề kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ (mỗi chủ đề 01 câu hỏi).

Thực hành gồm 2 nội dung:

Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: giới thiệu về di sản thiên nhiên; di sản văn hóa; khu du lịch; điểm du lịch hoặc chủ đề chuyên biệt khác (về văn hóa tôn giáo tự nhiên)…

Trả lời câu hỏi tình huống: Giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình hướng dẫn khách du lịch.

Điểm thi

Điểm tối đa cho phần lý thuyết là 100 điểm trong đó điểm tối đa cho bài trắc nghiệm là 60 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm) và điểm tối đa cho bài tự luận là 40 điểm phần trả lời trong (phần trả lời mỗi câu hỏi được tối đa 20 điểm).

Điểm tối đa cho phần thi thực hành là 100 điểm trong đó điểm tối đa cho nội dung thực hành nghiệp vụ hướng dẫn là 70 điểm và điểm tối đa cho nội dung trả lời câu hỏi tình huống là 30 điểm.

Đánh giá cấp chứng chỉ

Thí sinh được đánh giá đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa nếu điểm thi của phần lý thuyết và phần thực hành đều đạt từ 50 điểm trở lên.

III: NGÂN HÀNG ĐỀ THI:

 1. Trắc nghiệm:
 • phần cơ sở ngành
 • 100 câu hỏi về địa lý Việt Nam + 100 câu lịch sử việt Nam + 100 câu hỏi về văn hóa Việt Nam + 50 câu luật du lịch.

Kiến thức nghiệp vụ:

 • 50 câu hỏi tổng quan du lịch + 100 câu hỏi về tuyến điểm du lịch +50 câu hỏi tâm lý + 50 câu giao tiếp + 100 nghiệp vụ hướng dẫn + 50 câu y tế du lịch

2. Tự Luận.

 • 100 câu hỏi về địa lý Việt Nam + 100 câu lịch sử việt Nam + 100 câu hỏi về văn hóa Việt Nam + 50 câu luật du lịch.

Kiến thức nghiệp vụ:

 • 50 câu hỏi tổng quan du lịch + 100 câu hỏi về tuyến điểm du lịch +50 câu hỏi tâm lý + 50 câu giao tiếp + 100 nghiệp vụ hướng dẫn + 50 câu y tế du lịch + 50 câu giao lưu văn hóa + 50 câu xuất nhập cảnh + 50 câu lễ tân ngoại giao.

3. Thực Hành:

 • Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa: gồm 100 câu hỏi
 • Câu hỏi tình huống: gồm 100 câu

 Để được tư vấn và hỗ trợ  nhanh nhất về các điều kiện và thủ tục nhập học, vui lòng liên hệ theo 2 cách:

Cách 1:  Phòng  Đào Tạo 

Tư vấn :  0938 601 983 ( Mss. Hương )

Mail: huongnt.hcm@giaoducvietnam.edu.vn

Cách 2: Click vào nút ĐĂNG KÝ HỌC để được tư vấn miễn phí chi tiết

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *